returnspolicy

Oświadczenie o ochronie prywatności

Państwa prywatność, jak również ochrona wszystkich Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Zobowiązujemy się do ich ochrony z należytą starannością i przy użyciu dostępnych środków.

Dane osobowe

Iscar Poland Sp z o.o. może gromadzić określone dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, kraj zamieszkania i wszelkie inne informacje, którymi zdecydują się Państwo podzielić w trakcie korzystania z serwisu.

NIE SĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PRZEKAZANIA JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH, chociaż może to być wymagane w związku z usługami i/lub korzystaniem z funkcji serwisu, takich jak dokonywanie zakupów i otrzymywanie aktualnych informacji dotyczących wyrobów Iscar Poland Sp z o.o..

Administrator danych

Iscar Poland Sp z o.o. będzie pełnić rolę administratora danych osobowych, które podają Państwo podczas korzystania z serwisu.

 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe między innymi na podstawie: (i) wykonywania umowy, (ii) uzasadnionego interesu, (iii) wypełnienia obowiązku prawnego lub (iv) Państwa zgody. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • Możemy wykorzystywać informacje do celów statystycznych i marketingowych, w celu analizy i przetwarzania Państwa preferencji i zmieniających się potrzeb oraz w celu skontaktowania się z Państwem, aby przekazać Państwu informacje dotyczące szczegółów i cech związanych z naszymi wyrobami, naszymi usługami i/lub treściami naszego serwisu.
  • Możemy dodatkowo korzystać z tych informacji, gdy jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa lub w trakcie postępowania sądowego.
  • Nasz serwis może gromadzić określone informacje dotyczące użytkowania, takie jak liczba i częstotliwość odwiedzających nasz serwis. Informacje te mogą być przez nas wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej w celu umożliwienia nam poprawy dostępu, dostępności, różnych cech i treści naszego serwisu, a także w celu zapewnienia, że mogą trafiać do największej liczby użytkowników i być przez nich wykorzystywane.

Możemy korzystać z określonych technologii, takich jak pliki cookie, które przetwarzają dane statystyczne i dostarczają szczegółowych informacji na temat liczby odwiedzających nasz serwis, sposobów dostępu do serwisu oraz czasu odwiedzania naszego serwisu. Nie wykorzystujemy tych technologii do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby ani też nie wykorzystujemy żadnych danych otrzymanych za ich pośrednictwem z innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby do jakichkolwiek innych celów..

Możemy również korzystać z funkcji usługi analizy internetowej „Google Analytics”. Więcej informacji na temat „Google Analytics” i Państwa praw opisanych poniżej można znaleźć na stronie internetowej www.google.com/policies/privacy/partners/.

Okres przechowywania danych

 

Przechowujemy dane osobowe, które podają Państwo, gdy Państwa konto jest aktywne lub gdy jest to konieczne do świadczenia usług związanych z zakupami dokonanymi za pośrednictwem serwisu, chyba że przepisy prawa wymagają od nas dłuższego okresu przechowywania Państwa danych osobowych.

DALSZE KORZYSTANIE Z SERWISU LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI STANOWI POTWIERDZENIE, ŻE ZAPOZNALI SIĘ PAŃSTWO Z NASZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I JE ZROZUMIELI.

Państwa prawa

 

W związku z Państwa danymi osobowymi, które możemy przetwarzać, Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, mają następujące prawa:

(i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
(ii) prawo do żądania poprawienia Państwa danych osobowych,
(iii) prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa,
(iv) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
(v) prawo do żądania przenoszenia danych,
(vi) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania,
(vii) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
(viii) prawo do wycofania udzielonej zgody.

 

Z wyżej wymienionych praw można skorzystać, przesyłając żądanie do: [email protected]. Ocenimy, czy możemy spełnić Państwa żądanie. W ustawowym terminie udzielimy Państwu stosownej odpowiedzi na Państwa żądanie.

Wszelkie informacje otrzymane przez nas w związku z transakcją lub umową z Państwem, które otrzymaliśmy od Państwa przez Internet, są ogólnie uznawane za informacje poufne, chyba że informacje te są już publicznie dostępne lub nie mają charakteru poufnego.

Udostępnianie danych osobowych

 

Możemy udostępniać dane osobowe przetwarzane w wyniku korzystania z serwisu innym członkom Grupy IMC w celu wykorzystania ich do tych samych celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Możemy również udostępniać informacje naszym autoryzowanym dystrybutorom i/lub dealerom w celu ułatwienia transakcji, które mogą Państwo zechcieć z nami przeprowadzić w celu lepszego zaspokojenia swoich potrzeb. Oprócz powyższego nie ujawniamy żadnych informacji, które otrzymujemy od Państwa, żadnym innym osobom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy żadnych informacji otrzymanych od Państwa.

Dane osobowe są udostępniane stronom trzecim mającym siedzibę w Izraelu, w kraju zapewniającym „odpowiedni poziom ochrony” na podstawie RODO, lub stronom trzecim, których zaangażowanie w Iscar obejmuje standardowe klauzule umowne, zgodnie z wymogami RODO w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przedstawionego oświadczenia o ochronie prywatności i/lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem: [email protected].


© IMC International Metalworking Companies B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone [kwiecień 2018]